Brygada 1918

.....................................

Brygada 1918 to cyfrowy projekt rewitalizacyjny kroju pisma Brygada realizowany dzięki wsparciu programu „Niepodległa” i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Inspiracją do działań były matryce znalezione przez Janusza Pawła Tryzno w Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi. Rozbudowana rodzina Brygady 1918 obejmująca 6 odmian dostępna jest do pobrania na zasadzie otwartej licencji. Mamy nadzieję, że poprzez użytkowanie projektu Brygada 1918 przyczyni się do budowania świadomości na temat projektowania krojów pisma – dziedziny o tak istotnym charakterze kulturotwórczym.

Brygada 1918 is a digital revival project of Brygada typeface done thanks to the support of the “Independent” program and the President of the Republic of Poland. The source of inspiration lies in casting matrices found by Janusz Paweł Tryzno In the Book Art Museum in Lodz. Extended Brygada 1918 family including 6 versions is available for download under Open Font License. We hope that through its use the Brygada 1918 project will benefit the building common conscience of type design – a domain of significant, culture building character.

.....................................

Według badań historycznych krój powstał najprawdopodobniej w czasie dwudziestolecia międzywojennego w Odlewni Czcionek Idźkowski i S-ka w Warszawie. Główną ideą przedsięwzięcia było uhonorowanie dziedzictwa typograficznego w żywy sposób. Oryginalnie dostępne były matryce wariantów regular, italic i bold. W celu umożliwienia praktycznego wykorzystania fontu w większej ilości projektów dodane zostały warianty semibold, semibold italic i bold italic. Oprócz przerysowania projektu znaki zostały poprawione, a zestaw dostępnych glifów uległ znacznemu poszerzeniu. Krój Brygada 1918 w każdej z 6 odmian posiada poszerzony zestaw znaków łacińskich, poszerzony zestaw znaków cyrylicy, podstawowy zestaw greki, zestaw znaków alfabetu fonetycznego, 4 warianty cyfr (oldstyle, lining, tabular oldstyle i tabular lining), kapitaliki, symbole walut, znaki matematyczne, oraz szeroki zestaw ornamentów.

According to the historical research the typeface was most probably created during the interwar period, in the Type Foundry Idźkowski and Co. in Warsaw. The main idea of this undertaking was to honor the typographic heritage in a vivid manner. Original matrices were available in regular, italic, and bold versions. To allow the practical application of the font in a larger versatility of projects the collection gained semibold, semibold italic and bold italic variants. Apart from redrawing, the shapes were adjusted and corrected, and the available glyph coverage was greatly expanded. Regarding the character set, Brygada 1918 type family contains extended Latin, extended Cyrillic, basic Greek, International Phonetic Alphabet, 4 figuer versions (oldstyle, lining, tabular oldstyle, tabular lining), small caps, sub- and superscript, currency symbols, mathematical signs, and a wide set of ornaments, in all 6 versions.

download_font

Kliknięcie przeniesie Cię na stronę Capitalics.wtf z której można pobrać za darmo  wszystkie 6 odmian kroju BRYGADA 1918.

Click will take you to Capitalics.wtf, where you can download all styles of BRYGADA 1918 typeface

logo_niepodlegla

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego niepodległa na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

The project is financed by the Longterm „Independent” Program for 2017 – 2022 of the Subsidy Progam „Independent”

Materiały prasowe (kliknij żeby pobrać)

Press resources (click to download)

.....................................